Chương 13: Chương 13

“Ông chủ, sau này có thể tôi sẽ làm ăn lâu dài với anh, tôi không nói nhiều nữa, một viên tinh hạch nửa cân, được thì tôi lấy cả.

” Cô sờ hai viên tinh hạch cấp hai còn lại trong túi, Biên Duyên từ từ mở miệng, trước đây lúc bán hàng ở chợ đêm cô cũng thường xuyên đi nhập hàng, vì vậy sẽ quyết định giá cả thấp nhất theo tình hình, với giá này cô đoán có thể sẽ thành công.

“Sau này thường xuyên lấy? Cô phải biết rằng thịt của biến dị thú cấp một không dễ nấu, chỉ sợ cô lỗ vốn.

” Ông chủ im lặng một lúc rồi nhìn cô một cái, nuôi con cũng không dễ gì, đừng có đập hết cả tiền vào đây.

“Ông chủ yên tâm, tôi có cách nấu bí truyền của tôi, trưa nay làm xong sẽ mang một phần sang cho ông nếm thử.

” Diên duyên nghe xong thì thiện cảm với ông chủ tăng lên không ít, người bán có lương tâm như vậy không còn nhiều.

“Nếu cô đã nói vậy thì tôi chỉ có thể chờ mong thôi, tổng cộng sáu mươi sáu cân năm lạng, cô đưa một trăm ba mươi viên tinh hạch đi, cô ôm con không tiện, cứ yên tâm gà rừng chốc nữa tôi sẽ mang cho cô.

” Ông chủ nghe cô có cách nấu bí truyền liền nhấc gà lên cân, dù sao đối phương tự tin như vậy thì ông ấy cũng không nói nhiều thêm khiến người ta không vui.

“”Cảm ơn, làm phiền ông chủ nửa tiếng đồng hồ nữa mang qua cho tôi, tôi còn phải đi mua ít đồ nữa.

” Biên Duyên nghe xong nụ cười trên mặt càng chân thành hơn, ông chủ này trông cao to vạm vỡ tưởng khó nói chuyện, nhưng thực tế lại là người tốt.

“Được, cô bận chuyện của cô đi, nửa tiếng sau tôi sẽ đưa hàng đến cho cô.

” Ông chủ trả cho Biên Duyên bảy mươi viên tinh hạch xong thì nói.

“Làm phiền ông chủ, chốc nữa gặp lại.

” Biên Duyên cười tạm biệt ông chủ rồi ôm con đi nhanh mua hết những gia vị và thức ăn chính cần dùng.

Lúc mua đồ, cô cũng tìm hiểu tình hình thị trường, theo giá mua, cô quyết định giá cả mở hàng ngày hôm nay.

Về đến nhà xe, Biên Duyên vừa chuẩn bị xong các loại gia vị, ông chủ bán thịt đã vác gà rừng gõ cửa sổ xe.

“Để ở đây đi, làm phiền ông chủ rồi.

” Cửa đặt một chậu sắt lớn Biên Duyên vừa mua về.

“Cô bận đi, chốc nữa làm xong đồ ăn thì mang cho tôi một phần, đồng thời cũng chúc cô mở hàng đại cát.

” Ông chủ đặt gà rừng xuống nói xong lời may mắn liền trực tiếp rời khỏi.

.

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50