NovelToon
Ngôn ng

Tên tác giả:SS Tần

Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chúng tôi rất vui khi các bạn đến với Website Thích Truyện Nơi những người yêu thích và đam mê truyện. Các bạn đang theo dõi truyện Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân thuộc thể loại Đô Thị , Khác thuộc tập truyện của tác giả SS Tần đang được cộng đồng độc giả quan tâm. https://fanernewydd.net luôn cung cấp và cập nhập đầy đủ các thể loại truyên hot nhất hiện nay, hiện tại bộ truyện Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân đang được cập nhập mỗi ngày gửi đến các bạn độc giả.

Truyện Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân Lý Dục Thần.Trích đoạn:Nhưng Lý Dục Thần đứng ngoài cửa sơn trang lại tạo thành sự đối lập rõ ràng với nơi này.Anh mặc áo gai vải thô, dưới chân mang giày vải màu xám, tóc dài búi lên cố định bằng một cây trâm gỗ, rất rõ ràng là một đạo sĩ nghèo.Bảo vệ của sơn trang cảnh giác nhìn anh như đang đề phòng cướp.Lý Dục Thần đến đây để từ hôn.Hôn ước do ông nội của anh và ông cụ nhà họ Lâm quyết định vào mười tám năm trước, anh không rõ nguyên nhân cụ thể, khi đó anh mới hai tuổi, còn cô cả nhà họ Lâm kia thì vẫn chưa ra đời.Lý Dục Thần không biết năm đó ông nội làm sao lừa được ông cụ Lâm.Khi đó hai ông cháu họ sống nương tựa lẫn nhau, còn dựa vào việc nhặt phế liệu sống qua ngày.Năm bảy tuổi, ông nội chưa từng rời khỏi thành phố Hoà đột nhiên nói muốn đi xa nhà một chuyến.Lúc ông đi là đầu thu, lá đỏ vàng khắp núi.

Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Giới thiệu | Chapter
Updated 1410 Episodes
1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269
270
Chương 270
271
Chương 271
272
Chương 272
273
Chương 273
274
Chương 274
275
Chương 275
276
Chương 276
277
Chương 277
278
Chương 278
279
Chương 279
280
Chương 280
281
Chương 281
282
Chương 282
283
Chương 283
284
Chương 284
285
Chương 285
286
Chương 286
287
Chương 287
288
Chương 288
289
Chương 289
290
Chương 290
291
Chương 291
292
Chương 292
293
Chương 293
294
Chương 294
295
Chương 295
296
Chương 296
297
Chương 297
298
Chương 298
299
Chương 299
300
Chương 300
301
Chương 301
302
Chương 302
303
Chương 303
304
Chương 304
305
Chương 305
306
Chương 306
307
Chương 307
308
Chương 308
309
Chương 309
310
Chương 310
311
Chương 311
312
Chương 312
313
Chương 313
314
Chương 314
315
Chương 315
316
Chương 316
317
Chương 317
318
Chương 318
319
Chương 319
320
Chương 320
321
Chương 321
322
Chương 322
323
Chương 323
324
Chương 324
325
Chương 325
326
Chương 326
327
Chương 327
328
Chương 328
329
Chương 329
330
Chương 330
331
Chương 331
332
Chương 332
333
Chương 333
334
Chương 334
335
Chương 335
336
Chương 336
337
Chương 337
338
Chương 338
339
Chương 339
340
Chương 340
341
Chương 341
342
Chương 342
343
Chương 343
344
Chương 344
345
Chương 345
346
Chương 346
347
Chương 347
348
Chương 348
349
Chương 349
350
Chương 350
351
Chương 351
352
Chương 352
353
Chương 353
354
Chương 354
355
Chương 355
356
Chương 356
357
Chương 357
358
Chương 358
359
Chương 359
360
Chương 360
361
Chương 361
362
Chương 362
363
Chương 363
364
Chương 364
365
Chương 365
366
Chương 366
367
Chương 367
368
Chương 368
369
Chương 369
370
Chương 370
371
Chương 371
372
Chương 372
373
Chương 373
374
Chương 374
375
Chương 375
376
Chương 376
377
Chương 377
378
Chương 378
379
Chương 379
380
Chương 380-381
381
Chương 382
382
Chương 383
383
Chương 384
384
Chương 385
385
Chương 386
386
Chương 387
387
Chương 388
388
Chương 389
389
Chương 390
390
Chương 391
391
Chương 392
392
Chương 393
393
Chương 394
394
Chương 395
395
Chương 396
396
Chương 397
397
Chương 398
398
Chương 399
399
Chương 400
400
Chương 401
401
Chương 402
402
Chương 403
403
Chương 404
404
Chương 405
405
Chương 406
406
Chương 407
407
Chương 408
408
Chương 409
409
Chương 410
410
Chương 411
411
Chương 412
412
Chương 413
413
Chương 414
414
Chương 415
415
Chương 416
416
Chương 417
417
Chương 418
418
Chương 419
419
Chương 420
420
Chương 421
421
Chương 422
422
Chương 423
423
Chương 424
424
Chương 425
425
Chương 426
426
Chương 427
427
Chương 428
428
Chương 429
429
Chương 430
430
Chương 431
431
Chương 432
432
Chương 433
433
Chương 434
434
Chương 435
435
Chương 436
436
Chương 437
437
Chương 438
438
Chương 439
439
Chương 440
440
Chương 441
441
Chương 442
442
Chương 443
443
Chương 444
444
Chương 445
445
Chương 446
446
Chương 447
447
Chương 448
448
Chương 449
449
Chương 450
450
Chương 451
451
Chương 452
452
Chương 453
453
Chương 454
454
Chương 455
455
Chương 456
456
Chương 457
457
Chương 458
458
Chương 459
459
Chương 460
460
Chương 461
461
Chương 462
462
Chương 463
463
Chương 464
464
Chương 465
465
Chương 466
466
Chương 467
467
Chương 468
468
Chương 469
469
Chương 470
470
Chương 471
471
Chương 472
472
Chương 473
473
Chương 474
474
Chương 475
475
Chương 476
476
Chương 477
477
Chương 478
478
Chương 479
479
Chương 480
480
Chương 481
481
Chương 482
482
Chương 483
483
Chương 484
484
Chương 485
485
Chương 486
486
Chương 487
487
Chương 488
488
Chương 489
489
Chương 490
490
Chương 491
491
Chương 492
492
Chương 493
493
Chương 494
494
Chương 495
495
Chương 496
496
Chương 497
497
Chương 498
498
Chương 499
499
Chương 500-501
500
Chương 502
501
Chương 503
502
Chương 504
503
Chương 505
504
Chương 506
505
Chương 507
506
Chương 508
507
Chương 509
508
Chương 510
509
Chương 511
510
Chương 512
511
Chương 513
512
Chương 514
513
Chương 515
514
Chương 516-517
515
Chương 518
516
Chương 519
517
Chương 520
518
Chương 521
519
Chương 522
520
Chương 523
521
Chương 524
522
Chương 525
523
Chương 526
524
Chương 527
525
Chương 528
526
Chương 529
527
Chương 530
528
Chương 531
529
Chương 532
530
Chương 533
531
Chương 534
532
Chương 535
533
Chương 536
534
Chương 537
535
Chương 538
536
Chương 539
537
Chương 540
538
Chương 541
539
Chương 542
540
Chương 543
541
Chương 544
542
Chương 545
543
Chương 546
544
Chương 547
545
Chương 548
546
Chương 549
547
Chương 550
548
Chương 551
549
Chương 552
550
Chương 553
551
Chương 554
552
Chương 555
553
Chương 556
554
Chương 557
555
Chương 558
556
Chương 559
557
Chương 560
558
Chương 561
559
Chương 562
560
Chương 563
561
Chương 564
562
Chương 565
563
Chương 566
564
Chương 567
565
Chương 568
566
Chương 569
567
Chương 570
568
Chương 571
569
Chương 573
570
Chương 572
571
Chương 574
572
Chương 575
573
Chương 576
574
Chương 577
575
Chương 578
576
Chương 579
577
Chương 580
578
Chương 581
579
Chương 582
580
Chương 583
581
Chương 584
582
Chương 585
583
Chương 586
584
Chương 587
585
Chương 588
586
Chương 589
587
Chương 590
588
Chương 591
589
Chương 592
590
Chương 593
591
Chương 594
592
Chương 595
593
Chương 596
594
Chương 597
595
Chương 598
596
Chương 599
597
Chương 600
598
Chương 601
599
Chương 602
600
Chương 603
601
Chương 604
602
Chương 605
603
Chương 606
604
Chương 607
605
Chương 608
606
Chương 609
607
Chương 610
608
Chương 611
609
Chương 612
610
Chương 613
611
Chương 614
612
Chương 615
613
Chương 616
614
Chương 617
615
Chương 618
616
Chương 619
617
Chương 620
618
Chương 621
619
Chương 622
620
Chương 623
621
Chương 624
622
Chương 625
623
Chương 626
624
Chương 627
625
Chương 628
626
Chương 629
627
Chương 630
628
Chương 631
629
Chương 632
630
Chương 633
631
Chương 634
632
Chương 635
633
Chương 636
634
Chương 637
635
Chương 638
636
Chương 639
637
Chương 640
638
Chương 641
639
Chương 642
640
Chương 643
641
Chương 644
642
Chương 645
643
Chương 646
644
Chương 647
645
Chương 648
646
Chương 649
647
Chương 650
648
Chương 651
649
Chương 652
650
Chương 653
651
Chương 654
652
Chương 655
653
Chương 656
654
Chương 657
655
Chương 658
656
Chương 659
657
Chương 660
658
Chương 661
659
Chương 662
660
Chương 663
661
Chương 664
662
Chương 665
663
Chương 666
664
Chương 667
665
Chương 668
666
Chương 669
667
Chương 670
668
Chương 671
669
Chương 672
670
Chương 673
671
Chương 674
672
Chương 675
673
Chương 676
674
Chương 677
675
Chương 678
676
Chương 679
677
Chương 680
678
Chương 681
679
Chương 682
680
Chương 683
681
Chương 684
682
Chương 685
683
Chương 686
684
Chương 687
685
Chương 688
686
Chương 689
687
Chương 690
688
Chương 691
689
Chương 692
690
Chương 693
691
Chương 694
692
Chương 695
693
Chương 696
694
Chương 697
695
Chương 698
696
Chương 699
697
Chương 700
698
Chương 701
699
Chương 702
700
Chương 703
701
Chương 704
702
Chương 705
703
Chương 706
704
Chương 707
705
Chương 708
706
Chương 709
707
Chương 710
708
Chương 711
709
Chương 712
710
Chương 713
711
Chương 714
712
Chương 715
713
Chương 716
714
Chương 717
715
Chương 718
716
Chương 719
717
Chương 720
718
Chương 721
719
Chương 722
720
Chương 723
721
Chương 724
722
Chương 725
723
Chương 726
724
Chương 727
725
Chương 728
726
Chương 729
727
Chương 730
728
Chương 731
729
Chương 732
730
Chương 733
731
Chương 734
732
Chương 735
733
Chương 736
734
Chương 737
735
Chương 738
736
Chương 739
737
Chương 740
738
Chương 741
739
Chương 742
740
Chương 743
741
Chương 744
742
Chương 745
743
Chương 746
744
Chương 747
745
Chương 748
746
Chương 749
747
Chương 750
748
Chương 751
749
Chương 752
750
Chương 753
751
Chương 754
752
Chương 755
753
Chương 756
754
Chương 757
755
Chương 758
756
Chương 759
757
Chương 760
758
Chương 761
759
Chương 762
760
Chương 763
761
Chương 764
762
Chương 765
763
Chương 766
764
Chương 767
765
Chương 768
766
Chương 769
767
Chương 770
768
Chương 771
769
Chương 772
770
Chương 773
771
Chương 774
772
Chương 775
773
Chương 776
774
Chương 777
775
Chương 778
776
Chương 779
777
Chương 780
778
Chương 781
779
Chương 782
780
Chương 783
781
Chương 784
782
Chương 785
783
Chương 786
784
Chương 787
785
Chương 788
786
Chương 789
787
Chương 790
788
Chương 791
789
Chương 792
790
Chương 793
791
Chương 794
792
Chương 795
793
Chương 796
794
Chương 797
795
Chương 798
796
Chương 799
797
Chương 800
798
Chương 801
799
Chương 802
800
Chương 803
801
Chương 804
802
Chương 805
803
Chương 806
804
Chương 807
805
Chương 808
806
Chương 809
807
Chương 810
808
Chương 811
809
Chương 812
810
Chương 813
811
Chương 814
812
Chương 815
813
Chương 816
814
Chương 817
815
Chương 818
816
Chương 819
817
Chương 820
818
Chương 821
819
Chương 822
820
Chương 823
821
Chương 824
822
Chương 825
823
Chương 826
824
Chương 827
825
Chương 828
826
Chương 829
827
Chương 830
828
Chương 831
829
Chương 832
830
Chương 833
831
Chương 834
832
Chương 835
833
Chương 836
834
Chương 837
835
Chương 838
836
Chương 839
837
Chương 840
838
Chương 841
839
Chương 842
840
Chương 843
841
Chương 844
842
Chương 845
843
Chương 846
844
Chương 847
845
Chương 848
846
Chương 849
847
Chương 850
848
Chương 851
849
Chương 852
850
Chương 853
851
Chương 854
852
Chương 855
853
Chương 856
854
Chương 857
855
Chương 858
856
Chương 859
857
Chương 860
858
Chương 861
859
Chương 862
860
Chương 863
861
Chương 864
862
Chương 865
863
Chương 866
864
Chương 867
865
Chương 868
866
Chương 869
867
Chương 870
868
Chương 871
869
Chương 872
870
Chương 873
871
Chương 874
872
Chương 875
873
Chương 876
874
Chương 877
875
Chương 878
876
Chương 879
877
Chương 880
878
Chương 881
879
Chương 882
880
Chương 883
881
Chương 884
882
Chương 885
883
Chương 886
884
Chương 887
885
Chương 888
886
Chương 889
887
Chương 890
888
Chương 891
889
Chương 892
890
Chương 893
891
Chương 894
892
Chương 895
893
Chương 896
894
Chương 897
895
Chương 898
896
Chương 899
897
Chương 900
898
Chương 901
899
Chương 902
900
Chương 903
901
Chương 904
902
Chương 905
903
Chương 906
904
Chương 907
905
Chương 908
906
Chương 909
907
Chương 910
908
Chương 911
909
Chương 912
910
Chương 913
911
Chương 914
912
Chương 915
913
Chương 916
914
Chương 917
915
Chương 918
916
Chương 919
917
Chương 920
918
Chương 921
919
Chương 922
920
Chương 923
921
Chương 924
922
Chương 925
923
Chương 926
924
Chương 927
925
Chương 928
926
Chương 929
927
Chương 930
928
Chương 931
929
Chương 932
930
Chương 933
931
Chương 934
932
Chương 935
933
Chương 936
934
Chương 937
935
Chương 938
936
Chương 939
937
Chương 940
938
Chương 941
939
Chương 942
940
Chương 943
941
Chương 944
942
Chương 945
943
Chương 946
944
Chương 947-948
945
Chương 949
946
Chương 950
947
Chương 951
948
Chương 952
949
Chương 953
950
Chương 954
951
Chương 955
952
Chương 956
953
Chương 957
954
Chương 958
955
Chương 959
956
Chương 960
957
Chương 961
958
Chương 962
959
Chương 963
960
Chương 964
961
Chương 965
962
Chương 966
963
Chương 967
964
Chương 968
965
Chương 969
966
Chương 970
967
Chương 971
968
Chương 972
969
Chương 973
970
Chương 974
971
Chương 975
972
Chương 976
973
Chương 977
974
Chương 978
975
Chương 979
976
Chương 980
977
Chương 981
978
Chương 982
979
Chương 983
980
Chương 984
981
Chương 985
982
Chương 986
983
Chương 987
984
Chương 988
985
Chương 989
986
Chương 990
987
Chương 991
988
Chương 992
989
Chương 993
990
Chương 994
991
Chương 995
992
Chương 996
993
Chương 997
994
Chương 998
995
Chương 999
996
Chương 1000
997
Chương 1001
998
Chương 1002
999
Chương 1003
1000
Chương 1004
1001
Chương 1005
1002
Chương 1006
1003
Chương 1007
1004
Chương 1008
1005
Chương 1009
1006
Chương 1010
1007
Chương 1011
1008
Chương 1012
1009
Chương 1013
1010
Chương 1014
1011
Chương 1015
1012
Chương 1016
1013
Chương 1017
1014
Chương 1018
1015
Chương 1019
1016
Chương 1020
1017
Chương 1021
1018
Chương 1022
1019
Chương 1023
1020
Chương 1024
1021
Chương 1025
1022
Chương 1026
1023
Chương 1027
1024
Chương 1028
1025
Chương 1029
1026
Chương 1030
1027
Chương 1031
1028
Chương 1032
1029
Chương 1033
1030
Chương 1034
1031
Chương 1035
1032
Chương 1036
1033
Chương 1037
1034
Chương 1038
1035
Chương 1039
1036
Chương 1040
1037
Chương 1041
1038
Chương 1042
1039
Chương 1043
1040
Chương 1044
1041
Chương 1045
1042
Chương 1046
1043
Chương 1047
1044
Chương 1048
1045
Chương 1049
1046
Chương 1050
1047
Chương 1051-1052
1048
Chương 1053
1049
Chương 1054
1050
Chương 1055-1056
1051
Chương 1057
1052
Chương 1058
1053
Chương 1059
1054
Chương 1060
1055
Chương 1061
1056
Chương 1062
1057
Chương 1063-1064
1058
Chương 1065
1059
Chương 1066
1060
Chương 1067
1061
Chương 1068
1062
Chương 1069
1063
Chương 1070
1064
Chương 1071
1065
Chương 1072
1066
Chương 1073
1067
Chương 1074
1068
Chương 1075
1069
Chương 1076
1070
Chương 1077
1071
Chương 1078
1072
Chương 1079
1073
Chương 1080
1074
Chương 1081
1075
Chương 1082
1076
Chương 1083
1077
Chương 1084
1078
Chương 1085
1079
Chương 1086
1080
Chương 1087
1081
Chương 1088
1082
Chương 1089
1083
Chương 1090
1084
Chương 1091
1085
Chương 1092
1086
Chương 1093
1087
Chương 1094
1088
Chương 1095
1089
Chương 1096
1090
Chương 1097
1091
Chương 1098
1092
Chương 1099
1093
Chương 1100
1094
Chương 1101
1095
Chương 1102
1096
Chương 1103
1097
Chương 1104
1098
Chương 1105
1099
Chương 1106
1100
Chương 1107
1101
Chương 1108
1102
Chương 1109
1103
Chương 1110
1104
Chương 1111
1105
Chương 1112
1106
Chương 1113
1107
Chương 1114
1108
Chương 1115
1109
Chương 1116
1110
Chương 1117
1111
Chương 1118
1112
Chương 1119
1113
Chương 1120
1114
Chương 1121
1115
Chương 1122
1116
Chương 1123
1117
Chương 1124
1118
Chương 1125
1119
Chương 1126
1120
Chương 1127
1121
Chương 1128
1122
Chương 1129
1123
Chương 1130
1124
Chương 1131
1125
Chương 1132
1126
Chương 1133
1127
Chương 1134
1128
Chương 1135
1129
Chương 1136
1130
Chương 1137
1131
Chương 1138
1132
Chương 1139
1133
Chương 1140
1134
Chương 1141
1135
Chương 1142
1136
Chương 1143
1137
Chương 1144
1138
Chương 1145
1139
Chương 1146
1140
Chương 1147
1141
Chương 1148
1142
Chương 1149
1143
Chương 1150
1144
Chương 1151
1145
Chương 1152
1146
Chương 1153
1147
Chương 1154
1148
Chương 1155
1149
Chương 1156
1150
Chương 1157
1151
Chương 1158
1152
Chương 1159
1153
Chương 1160
1154
Chương 1161
1155
Chương 1162
1156
Chương 1163
1157
Chương 1164
1158
Chương 1165
1159
Chương 1166
1160
Chương 1167
1161
Chương 1168
1162
Chương 1169
1163
Chương 1170
1164
Chương 1171
1165
Chương 1172
1166
Chương 1173
1167
Chương 1174
1168
Chương 1175
1169
Chương 1176
1170
Chương 1177
1171
Chương 1178
1172
Chương 1179
1173
Chương 1180
1174
Chương 1181
1175
Chương 1182
1176
Chương 1183
1177
Chương 1184
1178
Chương 1185
1179
Chương 1186
1180
Chương 1187
1181
Chương 1188
1182
Chương 1189
1183
Chương 1190
1184
Chương 1191
1185
Chương 1192
1186
Chương 1193
1187
Chương 1194
1188
Chương 1195
1189
Chương 1196
1190
Chương 1197
1191
Chương 1198
1192
Chương 1199
1193
Chương 1200
1194
Chương 1201
1195
Chương 1202
1196
Chương 1203
1197
Chương 1204
1198
Chương 1205
1199
Chương 1206
1200
Chương 1207
1201
Chương 1208
1202
Chương 1209
1203
Chương 1210
1204
Chương 1211
1205
Chương 1212
1206
Chương 1213
1207
Chương 1214
1208
Chương 1215
1209
Chương 1216
1210
Chương 1217
1211
Chương 1218
1212
Chương 1219
1213
Chương 1220
1214
Chương 1221
1215
Chương 1222
1216
Chương 1223
1217
Chương 1224-1225
1218
Chương 1226
1219
Chương 1227
1220
Chương 1228
1221
Chương 1229
1222
Chương 1230
1223
Chương 1231
1224
Chương 1232
1225
Chương 1233
1226
Chương 1234
1227
Chương 1235
1228
Chương 1236
1229
Chương 1237
1230
Chương 1238
1231
Chương 1239
1232
Chương 1240
1233
Chương 1241
1234
Chương 1242
1235
Chương 1243
1236
Chương 1244
1237
Chương 1245
1238
Chương 1246
1239
Chương 1247
1240
Chương 1248
1241
Chương 1249
1242
Chương 1250
1243
Chương 1251
1244
Chương 1252
1245
Chương 1253
1246
Chương 1254
1247
Chương 1255
1248
Chương 1256
1249
Chương 1257
1250
Chương 1258
1251
Chương 1259
1252
Chương 1260
1253
Chương 1261
1254
Chương 1262
1255
Chương 1263
1256
Chương 1264
1257
Chương 1265
1258
Chương 1266
1259
Chương 1267
1260
Chương 1268
1261
Chương 1269
1262
Chương 1270
1263
Chương 1271
1264
Chương 1272
1265
Chương 1273
1266
Chương 1274
1267
Chương 1275
1268
Chương 1276
1269
Chương 1277
1270
Chương 1278
1271
Chương 1279
1272
Chương 1280
1273
Chương 1281
1274
Chương 1282
1275
Chương 1283
1276
Chương 1284
1277
Chương 1285
1278
Chương 1286
1279
Chương 1287
1280
Chương 1288
1281
Chương 1289
1282
Chương 1290
1283
Chương 1291
1284
Chương 1292
1285
Chương 1293
1286
Chương 1294
1287
Chương 1295
1288
Chương 1296
1289
Chương 1297
1290
Chương 1298
1291
Chương 1299
1292
Chương 1300
1293
Chương 1301
1294
Chương 1302
1295
Chương 1303
1296
Chương 1304
1297
Chương 1305
1298
Chương 1306
1299
Chương 1307
1300
Chương 1308
1301
Chương 1309-1310
1302
Chương 1311
1303
Chương 1312
1304
Chương 1313
1305
Chương 1314
1306
Chương 1315
1307
Chương 1316
1308
Chương 1317
1309
Chương 1318
1310
Chương 1319
1311
Chương 1320
1312
Chương 1321
1313
Chương 1322
1314
Chương 1323
1315
Chương 1324
1316
Chương 1325
1317
Chương 1326
1318
Chương 1327
1319
Chương 1328
1320
Chương 1329
1321
Chương 1330
1322
Chương 1331
1323
Chương 1332
1324
Chương 1333
1325
Chương 1334
1326
Chương 1335
1327
Chương 1336
1328
Chương 1337
1329
Chương 1338
1330
Chương 1339
1331
Chương 1340
1332
Chương 1341
1333
Chương 1342
1334
Chương 1343
1335
Chương 1344
1336
Chương 1345
1337
Chương 1346
1338
Chương 1347
1339
Chương 1348
1340
Chương 1349
1341
Chương 1350
1342
Chương 1351
1343
Chương 1352
1344
Chương 1353
1345
Chương 1354
1346
Chương 1355
1347
Chương 1356
1348
Chương 1357
1349
Chương 1358
1350
Chương 1359
1351
Chương 1360
1352
Chương 1361
1353
Chương 1362
1354
Chương 1363
1355
Chương 1364
1356
Chương 1365
1357
Chương 1366
1358
Chương 1367
1359
Chương 1368
1360
Chương 1369
1361
Chương 1370
1362
Chương 1371
1363
Chương 1372
1364
Chương 1373
1365
Chương 1374
1366
Chương 1375
1367
Chương 1376
1368
Chương 1377
1369
Chương 1378
1370
Chương 1379
1371
Chương 1380
1372
Chương 1381
1373
Chương 1382
1374
Chương 1383
1375
Chương 1384
1376
Chương 1385
1377
Chương 1386
1378
Chương 1387
1379
Chương 1388
1380
Chương 1389
1381
Chương 1390
1382
Chương 1391
1383
Chương 1392
1384
Chương 1393
1385
Chương 1394
1386
Chương 1395
1387
Chương 1396
1388
Chương 1397
1389
Chương 1398
1390
Chương 1399
1391
Chương 1400
1392
Chương 1401
1393
Chương 1402
1394
Chương 1403
1395
Chương 1404
1396
Chương 1405
1397
Chương 1406
1398
Chương 1407
1399
Chương 1408
1400
Chương 1409
1401
Chương 1410
1402
Chương 1411
1403
Chương 1412
1404
Chương 1413
1405
Chương 1414
1406
Chương 1415
1407
Chương 1416
1408
Chương 1417-1418
1409
Chương 1419
1410
Chương 1420